ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯೇ?ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ:+86-18768103560

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗೊಳಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಪಿಚ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ